موسوي گفت: اجراي كامل قانون هدفمندي يارانه‌ها گام بلندي در مسير جهاد اقتصادي و ايجاد تحول در حوزه اقتصاد خواهد بود.


منبع:
http://www.seemorgh.com