يك فروند هواپيماي باري ايران به مقصد سوريه از 29 اسفند گذشته تاكنون همچنان در تركيه قرار دارد و مقامات آنكارا اجازه پرواز دوباره به آن نداده‌اند.


منبع:
http://www.seemorgh.com