پادشاه عربستان در ماه سپتامبر سال 2005 نيز از شهروندان كشور خواسته بود تا دست وي و يا افراد خاندان پادشاهي را به نشانه احترام نبوسند.


منبع:
http://www.seemorgh.com