خانم 'بهيه العرادي' پرستار بحريني كه در 'منطقه قدم' از ناحيه گردن مورد اصابت گلوله جنگي قرار گرفته بود؛ به شهادت رسيد.


منبع:
http://www.seemorgh.com