اين پلكان برقي تحت اختيار شركت هواپيمايي خاورميانه قرار گرفت تا هنگام نياز از آن استفاده شود.


منبع:
http://www.seemorgh.com