قدرت‌الله عليخاني، نمايندگان اصول‌گراي مجلس را به دو دسته «خوش خيم» و «بدخيم» تقسيم كرد و تاكيد كرد با بدخيم‌ها نمي‌شود زندگي كرد.


منبع:
http://www.seemorgh.com