اين خانم ليبيايي مخالف قذافي در خيابان‌هاي بنقاضي با سلاح به سوي آسمان شليك مي‌كند.


منبع:
http://www.seemorgh.com